برچسب: خسرت

قدردان آنچیزی باشیم که داریم!

قدردان آنچیزی باشیم که داریم!

بسیاری از مردم از زندگی خود شکایت دارند و شکرگذار آنچه که دارند نیستند. این موضوع باعث می‌شود که افراد دچار حسد و غم و نومیدی و اضطراب و فشار روانی شوند که به سلامت جسمشان آسیب می‌رساند. حسرت آنچه را که نداریم نخوریم و س‍پاسگزار آنچه که داریم باشیم. …

ادامه