برچسب: خشونت علیه کودکان

زن شما، دوست شما است، نه دشمن شما!

زن شما، دوست شما است، نه دشمن شما!

دیدن تابلویی که رویش نوشته شده باشد «زنِ شما، دوست شما است، نه دشمن شما» در لیبریا شاید عجیب نباشد، به هر حال آنجا کشوری است که هنوز برخی از مردمش آدمخوار هستند. اما در کشور ما نیز هنوز مردانی هستند که زن و بچه خود را می‌زنند و آن‌ها …

ادامه