برچسب: درس جادوگری

درس اول جادوگری: گذشتن از درِ بسته

درس اول جادوگری: گذشتن از درِ بسته

شاید در فیلم‌ها دیده باشید که جادوگرها می‌توانند از میان دیوار یا هر دری بگذرند، من نیز مایل بودم که این جادو را بدانم، و از هر درِ بسته‌ای رد شوم! تصور کنید هیچ دری بر روی شما بسته نباشد و شما بتوانید با خواندن وِردی به آسانی وارد هر  …

ادامه