برچسب: روز شکرگزاری

توییتر و ۳۳ شما

توییتر و ۳۳ شما

توییتر در توییتر یک حساب کاربری به نام توییتر دارد و امروز ۲۸ نوامبر ۲۰۱۹ این توییتر در آن توییتر به انگلیسی نوشته: «ما از شما و شما و شما و شما و شما و شما و شما و شما و شما و شما و شما و شما و شما …

ادامه