برچسب: زمین خواری

سریال تکراری رشت الکتریک و زن‌های خانه‌دارش!

سریال تکراری رشت الکتریک و زن‌های خانه‌دارش!

ماجرای کارخانه ایران الکتریک رشت هر چند زمانی یکبار در سرخط خبرها قرار می‌گیرد و آه و نفرین و ای وایی به هوا می‌رود و پس از اندک زمانی در فراموشخانه زمان بایگانی می‌شود! سرآغاز داستان در سال ۱۳۸۲ و در زمان دولت دوم سیدمحمد خاتمی، کارخانه ایران الکتریک رشت، …

ادامه