برچسب: زنان افغان

قطع سر به دلیل همراه نداشتن شوهر!

قطع سر به دلیل همراه نداشتن شوهر!

در افغانستان زنی سی ساله را گردن زدند به جرم اینکه به تنهایی و بدون شوهرش از خانه خارج شده بود! به گزارش رسانه‌های محلی این زن که قصد داشت خرید کند در روستای لاتی ولایت سرپل توسط گروهی مسلح گردن زده شد! اگر چه این جنایت به دلیل حوادث …

ادامه