برچسب: زنان و دوچرخه‌های اشتراکی

آیا خانم‌ها حق استفاده از دوچرخه‌های بیدود را دارند؟

آیا خانم‌ها حق استفاده از دوچرخه‌های بیدود را دارند؟

علی کاظمی، خبرنگار و گزارشگر حوزه شهری و شورای شهر، در توییتر خبر داده که گویا از این به بعد خانم‌ها حق استفاده از دوچرخه‌های اشتراکی بیدود [شرکت «پاک چرخ ایرانیان»] را ندارند. علی کاظمی نوشته: «شرکت #بیدود از سوی پلیس و دادستانی تحت فشار قرار گرفته بود تا ضمن …

ادامه