برچسب: زنان کرد

زنان جنگجو، گوگل، و جستجوی گوگل

زنان جنگجو، گوگل، و جستجوی گوگل

اگر بخواهید از طریق گوگل بفهمید که «چه زنانی با داعش می‌جنگند» و برای اینکار در کادر حستجوی گوگل بنویسید‌: «زنان در نبرد با داعش»، اما باید بدانید که علاوه بر هر چیز دیگر، علائق و احساسات و تمایلات و سواد و دانش هموطنان ما می‌تواند نتیجه جستجو را تغییر …

ادامه