برچسب: زندگی برای رضایت دیگران

برای حرف مردم زندگی نکنید

برای حرف مردم زندگی نکنید

‌برای حرف مردم زندگی نکنیم. برای خودمان زندگی کنیم! چند پیام از اینسو و آنسوی جهان درباره حرف مردم: ناشناس: «عینک نمی‌زد که نگویند عینکی است، تا یک روز توی یکی از این پیاده‌روهای پر از چاله و چوله و دست انداز و پر فراز و نشیب، زمین خورد و …

ادامه