برچسب: زندگی شایسته برای ایرانیان

عینک واقعیت مجازی برای ایرانیان ناراضی

عینک واقعیت مجازی برای ایرانیان ناراضی

روس‌های ناقلا در مزرعه‌ای گاوهایشان را مجهز به عینک واقعیت مجازی کردند که باعث می‌شود تا گاوها تصور کنند در فصل و محیطی سرسبز زندگی می‌کنند و این موضوع باعث کاهش اضطراب گاوها، و ایجاد نشاط و شادی و آرامش در گاوها، و افزایش شیردهی آن‌ها می‌شود! در ایران، در …

ادامه