برچسب: زن خلبان

هندوستان بیشترین زن خلبان را دارد

هندوستان بیشترین زن خلبان را دارد

وقتی صحبت درباره زنان هندی می‌شود، برای بسیاری لباس‌های رنگارنگ و رقص و آواز تجسم می‌شود، اما زنان هندی با کوشش و تلاش‌شان توانسته‌اند در جایگاه بیشترین تعداد زن خلبان جهان جای گیرند. چند دهه پیش برای بسیاری از زنان هندی قابل تصور نبود که بتوانند روزی در جامعه عموما …

ادامه