برچسب: زن کارگر

فقر و از دست دادن شوهر پایان ماجرا نیست

فقر و از دست دادن شوهر پایان ماجرا نیست

سر زمین دیگران کار می‌کند، صاحبخانه جوابش کرده، شوهرش در افغانستان کشته شده، و دو دختر دارد که در دانشگاه فردوسی و تهران درس می‌خوانند… اینجا زمین‌های کشاورزی حوالی بلوار آوینی و این قطعه زمینی چهار هزار متری است که منتهی به شهرک صادقیه می‌شود، حکایت امروز حکایت زنانی است …

ادامه