برچسب: زن ۹۹ ساله

برای آموختن هیچ‌وقت دیر نیست: ادامه تحصیل زن ۹۹ ساله

برای آموختن هیچ‌وقت دیر نیست: ادامه تحصیل زن ۹۹ ساله

زن ۹۹ ساله آرژانتینی، که در جوانی به علت مرگ مادر و مشکلات دیگر مجبور به ترک مدرسه شد، برای ادامه تحصیل در سن ۹۹ سالگی به مدرسه بزرگسالان می‌رود! ائوسبیا لئونور کوردال [Eusebia Leonor Cordal] که به علت کهولت سن همه آموخته‌های درسی‌اش را فراموش کرده بود، مجبور شد …

ادامه