برچسب: زیبایی شناسی

دختران روی جلد کتاب ریاضی سوم کجا رفتند؟

دختران روی جلد کتاب ریاضی سوم کجا رفتند؟

راویان اخبار خبر داده‌اند که در سال تحصیلی جدید دخترهای روی جلد کتاب سوم ابتدایی غایب هستند! برخی گفتند که پدرانشان آن‌ها را کشته و چال کرده‌اند، برخی گفتند که این دخترها همزمان با مهاجرت به ترکیه کشف حجاب کردند و ممنوع‌التصویر شدند، برخی هم گفتند که شوهر کردند و …

ادامه