برچسب: ساخت ابر

چرا خبری از باران‌های مهندس باران‌ساز نیست؟!

چرا خبری از باران‌های مهندس باران‌ساز نیست؟!

روزهایی که از آسمان ایران باران می‌بارید مهندسی با نام «ش پ» ادعا می‌کرد که باران‌های بهاری و زمستانی را او ایجاد کرده، و «ما می‌توانیم آن قدر بارندگی ایجاد کنیم که تمامی‌ سدهای کشور پر بشوند»! بسیاری از ایرانیان نیز هواخواه و پای بند او شدند و گفتند او …

ادامه