برچسب: سنگ کلیه

سنگ کلیه دارید؟ سوار قطار هوایی شوید!

سنگ کلیه دارید؟ سوار قطار هوایی شوید!

شاید در شهربازی‌ها و پارک‌ها خطوط آهن مرتفع با پیچ و خم‌های بسیار و فراز و نشیب‌های تند دیده‌اید که حرکت قطارها روی این خطوط همیشه با جیغ و فریاد و هوار هوار مسافران همراه است. به گزارش سایت به روز نیوز، پژوهش تازه‌ای نشان داده که سوار شدن افرادی …

ادامه