برچسب: علیرضا صلحی

از تجویز صدای شجریان تا قتل همسر

از تجویز صدای شجریان تا قتل همسر

«نامزد پزشک» پس از مردن شد «همسر پزشک»! شایعات چون باد و طوفان در حرکتند و منتظر نمی‌مانند تا کسی آن‌ها را تایید یا تکذیب کند و پی‌ببرد که واقعیت چیست. علیرضا صلحی پزشک جویای نام و شهرت در بازداشت است و منتظر روشن شدن وضعیت خود و کشف واقعیت …

ادامه