برچسب: فائو

چگونه ۱۵ میلیون نفر گرسنه را مفت و مجانی سیر کنیم؟

چگونه ۱۵ میلیون نفر گرسنه را مفت و مجانی سیر کنیم؟

به گزارش خبرگزاری‌ها، ایرانی‌ها سالانه ۳۵ میلیون تن مواد غذایی را دور می‌ریزند و با این مقدار دور ریز می‌شود ۱۵ میلیون گرسنه را سیر کرد! چگونه با دور ریزها ۱۵ میلیون نفر گرسنه را سیر کنیم؟ صورت مسئله آسان است، اما حل آن چندان ساده نیست! مشکل اول این …

ادامه