برچسب: فاطمه زهرا (س)

مرگ از دیدگاه حضرت فاطمه زهرا (س)

مرگ از دیدگاه فاطمه زهرا (س)

حضرت فاطمه (س) چگونه به پدیده مرگ که انسان همواره از آن اندیشناک است، و جهان آخرت که نامعلوم بودن وضع انسان در آن، وحشت زاست می‌نگرد؟ در بسیاری از ادیان و مکاتب غیر توحیدی، مرگ، پایان حیات انسان تلقی می‌شود، از این رو، برای آنکه انسان مادی زندگی را …

ادامه