برچسب: فایده تحریم‌ها

فلاسک چای و فایده تحریم‌های آمریکا

فلاسک چای و فایده تحریم‌های آمریکا

تحریم‌های فزاینده آمریکا، حتما زندگی را برای مردم سخت‌تر خواهد کرد و بزودی کمبودها و گرانی‌های بیشتری را درک خواهیم کرد، اما تحریم‌ها فواید بسیار مهمی نیز دارند! مدیریت سریع‌السیر تحریم‌ها و کمبود بودجه باعث می‌شود تا دولت ما کوچک و جمع و جور، و ریخت‌ و پاش‌های دولتی کمتر …

ادامه