برچسب: فرار به تهران

قاتل فراری دستگیر شد

قاتل فراری دستگیر شد

عباس و علی در نوروز ۹۳ فردین را به باغی در نهاوند می‌برند تا از او زهر چشم بگیرند. در باغ با ضربات پیاپی چاقو او را می‌کشند و فرار می‌کنند. عباس همانجا دستگیر می‌شود و علی به تهران می‌گریزد. پلیس می‌گوید پس از دو سال رد قاتل را در …

ادامه