برچسب: فراموشی

چرا کلماتی را که در نوک زبان ما بوده فراموش می‌کنیم؟

چرا کلماتی را که در نوک زبان ما بوده فراموش می‌کنیم؟

برای بسیاری از ما پیش آمده که ناگهان کلمه یا اسمی را که لحظه‌ای پیش در یادمان بود فراموش می‌کنیم و با اندوه یا خشم فقط می‌توانیم بگوییم: نوک زبونم بود! علت فراموشی کلماتی که نوک زبان‌مان بوده این است که مغز ما، از بدو تولد تا لحظه مرگ، کلمات …

ادامه