برچسب: فرهنگستان زبان و ادب فارسی

پیام‌نگار بجای ایمیل و رایانامه

پیام‌نگار بجای ایمیل و رایانامه

گفته شده که اولین ایمیل در تاریخ اول ژانویه ۱۹۷۱ توسط ری تاملینسون مهندس آمریکایی فرستاد شد و سوم مارس ۲۰۱۸ فرهنگستان زبان و ادب فارسی واژۀ «پیام‌نگار» را بجای واژۀ «ایمیل» تصویب کرد! هورااا! در کانال اطلاع‌رسانی تلگرامی فرهنگستان زبان و ادب فارسی آمده است: «رایانامه»، معادل مصوب فرهنگستان …

ادامه