برچسب: فرهنگ

هومن برق‌نورد و سرک کشیدن

هومن برق‌نورد و سرک کشیدن

هومن برقنورد در اینستاگرامش پرسیده: «سرک کشیدن داخل تلفن همراه بغل دستی نشانه چیست؟؟؟» و اضافه کرده: «كامنت لطفا» ببینیم دوستداران ایشون چه جوابی دادند: -: فضولی -: بی شخصیتی -: شاید کنجکاوی -: بی فرهنگی -: بیشعوری -: عکس عااالی -: فقط کنجکاوی -: آدم یهو ممکنه نگاهش بیفته …

ادامه