برچسب: فروزان رسولی

نگاه دو نسل به جوانان امروز

در حسرت گذشته سیروس عزیزی-پاوه پرس: شاعری می‌گوید ریشه‌دار که باشی تا آسمان قد می‌کشی، ریشه‌های تو باورهای توست، باور کن… وقتی ریشه داشته باشی، وقتی ریشه‌ات در خاک محکم باشد، لبه پرتگاه می‌رسی، ولی ریشه‌هایت نگهت می‌دارند، ریشه نوع شعور تربیت شخصیت انسانیت واقعی و شرف یک انسان است، …

ادامه