برچسب: فروش دختر

بهای دختر ۱۷ ساله: ۵۰۰ گاو و ۳ خودرو و ۱۰ هزار دلار

بهای دختر ۱۷ ساله: ۵۰۰ گاو و ۳ خودرو و ده هزار دلار

در سودان جنوبی مردی دخترش را برای شوهر دادن در فیسبوک به حراج گذاشت و ۵۰۰ گاو و ۳ خودرو و ۱۰,۰۰۰ دلار در عوض دخترش دریافت کرد. در طی این مراسم حراج ۵ مرد که برخی از آنها مقامات ارشد دولتی بودند، شرکت داشتند. لطفا به این نوشته امتیاز …

ادامه