برچسب: فروش صندلی اتوبوس

صندلی اتوبوس می‌فروشیم؛ تکذیب می‌کنیم

صندلی اتوبوس می‌فروشیم؛ تکذیب می‌کنیم

انگار خبر رسانی از سوی مقامات و سپس تکذیب خبر از سوی مقامات تمامی ندارد و آخرین مورد خبر فروش صندلی‌های اتوبوس‌های عمومی و سپس تکذیب آن است همراه توهین و دشنام! سیستم جدید تقاضامحور در سایت اطلاع‌رسانی شرکت واحد اتوبوس رانی تهران، در تاریخ سوم آذر ۹۸ از قول …

ادامه