برچسب: فروش مشروب الکلی

درآمد روزانه ۱ میلیون تومان از فروش مشروب الکلی

درآمد روزانه ۱ میلیون تومان از فروش مشروب الکلی

خبر، «دستگیری دو توزیع کننده عمده مشروبات الکلی در شمال تهران» است، اما آنچه بیش از خبر جالب است، اشتیاق تهرانی‌ها به نوشیدن مشروبات الکی است، البته در مواردی چون این مورد، آمار دقیقی وجود ندارد که بشود گفت: «گر حکم شود که مست گیرند … در شهر هر آنکه …

ادامه