برچسب: همسایه آزاری

چگونه از شر همسایه بد خلاص شویم؟

چگونه از شر همسایه بد خلاص شویم؟

خانه افراد علاوه بر همه آن چیزی که هست مکان آسایش و آرامش افراد نیز هست. نبود خواب و استراحت کافی، و وجود استرس و اضطراب و خشم و نفرت سبب می‌شود تا افراد نتوانند خارج از خانه به اندازه کافی مفید باشند و حتی می‌توانند به اندازه کافی مخرب …

ادامه

همسایه بد و قوانین آپارتمان‌نشینی

همسایه بد: آپارتمان نشینی

امان از همسایه بد و مردم آزار! برای بسیاری از آپارتمان نشینان این پرسش مطرح است که چگونه از همسایه بد خلاصی یابیم و در خانه خود آسایش داشته باشیم. اما قبل از هر اقدامی باید بدانیم که از نظر قانونی چه حق و حقوقی ما و همسایه‌های ما دارند …

ادامه