برچسب: همسایه عوضی

چگونه از شر همسایه بد خلاص شویم؟

چگونه از شر همسایه بد خلاص شویم؟

خانه افراد علاوه بر همه آن چیزی که هست مکان آسایش و آرامش افراد نیز هست. نبود خواب و استراحت کافی، و وجود استرس و اضطراب و خشم و نفرت سبب می‌شود تا افراد نتوانند خارج از خانه به اندازه کافی مفید باشند و حتی می‌توانند به اندازه کافی مخرب …

ادامه