برچسب: پروانه

پروانه‌ها را نکُشید!

پروانه‌ها را نکُشید!

میلیون‌ها پروانه روز پرواز وارد مناطق شهری و روستایی شهرستان‌های جنوب شرق استان تهران شده‌اند (حتی در شهر تهران نیز دیده شدند)! به گزارش خبرگزاری ایرنا، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ورامین با اشاره به روز پرواز بودن این پروانه‌هابه کشاورزان هشدار داده که این پروانه‌ها بی‌آزار هستند و خسارتی به …

ادامه