برچسب: چس

وقتی نماینده مجلس باد در می‌کند!

وقتی نماینده مجلس باد در می‌کند!

روز چهارشنبه، ناگهان بوی بدی در مجلس کنیا پیچید و باعث شد تا برای مدتی مجلس تعطیل شود! به گزارش بی‌بی‌سی، پس از پخش شدن بوی بد، یکی از نمایندگان مجلس به نام جولیوس گایا [Julius Gaya] فریاد زد: «یکی از ما باد معده‌اش را رها کرده و من می‌دانم …

ادامه

باد شکم را در خود نگه ندارید و رهایش کنید!

باد شکم را در خود نگه ندارید و رهایش کنید!

به گفته استاد دانشگاه نیوکاسل نگه داشتن باد شکم می‌تواند منجر به خروج گازهای مضر از طریق دهان شود، پس بار دیگر که باد شکم داشتید یادتان باشد که مودب بودن در جمع باعث می‌شود تا بجای لبخند باد شکم از دهانتان نشت کند! راحت باشید و بگوزید! باد شکم …

ادامه