برچسب: کردستان

از دکترای حسابداری تا دستفروشی کنار خیابان

از دکترای حسابداری تا دستفروشی کنار خیابان

دستفروشی به دلایل مختلف جرم است، حتی اگر جرم نباشد، تخلف است و سواستفاده و مزاحمت در مکان عمومی، و به یقین پویا محمودی این موضوع را می‌داند و با وجودی‌که به قول خودش مدام شاهد تذکر ماموران شهرداری برای جمع کردن بساطش است، به این کار ادامه می‌دهد. پویا …

ادامه