برچسب: ۴ قلو

یه مرغ دارم روزی چهارتا تخم می‌کنه

می‌گویند مرغی که روزی چهارتا تخم می‌کند شاهمرغ است، اما در مورد خانم‌ها چطور؟ آیا چهار قلو زاییدن هم هنر است؟ طبق آمار احتمال چهار قلو زاییدن خانم‌ها یک در هشتصد هزار است، اگر خانم‌های ایرانی سالی حدود یک و نیم میلیون بار بزایند، باید حدود دو بانوی چهارقلو زا …

ادامه