برچسب: ArcaBoard

قالیچه حضرت سلیمان بخرید!

قالیچه حضرت سلیمان بخرید!

اکرابورد شاید آن قالیچه‌ای نباشد که حضرت سلیمان را از شرق به غرب می‌برد، اما می‌تواند یک آدم ۱۱۰ کیویی را تا ارتفاع ۳۰ سانتی متری به بالا ببرد و برای چند دقیقه احساس خوش پرواز با قالیچه حضرت سلیمان را مزه کند. اکرابورد اکنون با قیمت فقط ۱۴۹۰۰ دلار …

ادامه