برچسب: Armando

کبوتری که به قیمت بیش از ۱ میلیون یورو فروخته شد!

کبوتری که به قیمت بیش از ۱ میلیون یورو فروخته شد!

آرماندو، کبوتر مسابقه‌ای اهل بلژیک، به تازگی در حراج به مبلغ قیمت ۱ میلیون و ۲۵۲ هزار یورو فروخته شد. آرماندو پنج سال دارد و صاحب فعلی‌اش فردی چینی است که هدفش از خرید این پرنده، پرورش نژاد می‌باشد. گفتنی است که علت قیمت بالای این کبوتر رقابت خریداران چینی …

ادامه