برچسب: AutoDraw

طراحی سریع برای همه

AutoDraw

حالا می‌توان به کمک گوگل به سرعت برق نقاشی کرد و برای یکدیگر فرستاد. گوگل می‌گوید که نقاشی کردن با گوشی و کامپیوتر کار خیلی سختی است برای همین طراحی خودکار را ایجاد کردند که به کمک آن و طرح‌های آماده‌اش، می‌شود در یک چشم بهم زدن نقاشی کرد. خودتان …

ادامه