برچسب: Barbara Hendricks

دست دادن معصومه ابتکار با یک همجنس‌گرا

دست دادن معصومه ابتکار با یک همجنس‌گرا

گزارشی از سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد که در آن معصومه ابتکار در جریان سفر به آلمان با باربارا هندریکس وزیر فدرال محیط زیست، حفظ طبیعت، ساختمان و ایمنی هسته‌ای این کشور دست می‌دهد. چهره مردانه این وزیر آلمانی بسیاری را به اشتباه انداخت و برایشان این شبهه ایجاد …

ادامه