برچسب: Charity

موسسه خیریه معتمد خود را معرفی کنید

موسسه خیریه معتمد خود را معرفی کنید

ایمیلی بدست ما رسیده از یکی از موسسات خیریه کشور که تقاضای لینک و تبلیغ کرده بود. هر چند معتقدیم که مشکلات کشور و هم‌میهنان از این طریق رفع و حل نمی‌شود اما فعالیت کسانی را که در راه خدمت به هم‌وطنان محتاج گام برمی‌دارند پاس می‌داریم. شما هم اگر …

ادامه