برچسب: Cockatiel

ماموران گمرک عروس هلندی را کشف و ضبط کردند

ماموران گمرک عروس هلندی را کشف و ضبط کردند

قاچاقچیان پرنده از تاریکی نیمه شب استفاده کرده و سعی داشتند با مخفی کردن پرنده‌ها در بخش‌های مختلف لباسشان، این محموله را به صورت قاچاق به کشورمان وارد کنند اما ماموران گمرک با هوشیاری و بکارگیری دستگاه‌های کنترلی موفق شدند این محموله را کشف و پرندگان عروس هلندی را که …

ادامه