برچسب: Daddy Wasn’t There

بابا آنجا نبود

بابا آنجا نبود

پدر و مادر بودن مسئولیت و وظیفه‌ای ۲۴ ساعته و تا پایان عمر است که باید بدون هیچگونه چشمداشت و انتظار و توقع، و فقط با عشق و علاقه انجام شود. پس اگر قصد دارید که انسان جدیدی را به دنیا آورید و وقت و عشق و انرژی و انگیزه‌ای …

ادامه