برچسب: Dr Tony Perry

خیال یا واقعیت: دیگر نیازی به زنان نیست

کودکی بازیگران

ساخت جنین از سلول‌های پوست بجای تخمک‌ها تا چندی پیش عالمان و عامیان بر این باور بودند که بدون تخمک زنان نمی‌توان اسپرم را بارور کرد، اما در ماه س‍پتامبر گروهی از دانشمندان دانشگاه باث در کشور انگلستان توانستند با آزمایش روی موش‌ها، این اعتقاد عمومی را رد کنند. آن‌ها …

ادامه