برچسب: Earthquake in Tehran

زلزله بزرگ تهران دیر و زود دارد اما…

زلزله بزرگ تهران دیر و زود دارد اما...

بارها کارشناسان به خطر جدی زلزله در تهران اشاره کرده‌اند اما کسی میل ندارد پنبه را از گوشش در بیاورد و اگر راه چاره‌ای نمی‌یابد از این شهر فرار کند تا دیر نشده است. یک لحظه چشم تان را ببندید و تصویر کنید زلزله آمده‌است. به گفته کارشناسان در لحظه …

ادامه