برچسب‌ها

سرقت مسلحانه جلوی دوربین اینترنت

سرقت مسلحانه جلوی دوربین اینترنت

دانشجوی کالج جلوی چشمان وحشت زده دوست دخترش که از طریق وبکم او را مشاهده می‌کرد مورد سرقت مسلحانه قرار گرفت یکشنه همین هفته، یل گرستاین دانشجوی ۱۹ ساله‌ دانشگاه آستین تگزاس در آپارتمانش مشغول چت تصویری «FaceTime» با دوست دخترش بود که صدای زنگ در را شنید. وقتی در …

ادامه...