برچسب: good luck charm

بریدن طلسم خوش شانسی!

بریدن طلسم خوش شانسی!

پزشکان هندی دُم بیست سانتی متری نوجوانی را به این علت که رشد آن دردناک شده بود قطع کردند. خانواده این نوجوان ۱۸ ساله معتقد هستند که این دم «طلسم خوش شانسی» است و کاری به آن نداشتند. نوجوان با مراجعه به پزشک توضیح داد که نشستن و خوابیدن با …

ادامه