برچسب: Greta Thunberg

تظاهرات دانش‌آموزان برای آب و هوایی بهتر

تظاهرات دانش‌آموزان برای آب و هوایی بهتر

دیروز جمعه، میلیون‌ها دانش‌آموز، به همراه کسانی که زمین و آلودگی محیط زیست برایشان اهمیت دارد، در بیش از ۱۶۰ کشور مختلف به خیابان آمدند و بر علیه روند کنونی نابودی محیط زیست و تغییرات آب و هوا تظاهرات کردند! گرم شدن زمین و آلودگی‌های رو به فزون می‌رود تا …

ادامه