برچسب: Hadi Manafi

میرحسین موسوی نادان مطلق، معصومه ابتکار خرابکار!

هادی منافی، وزیر بهداشت کابینه موسوی، می‌گوید: «موسوی یا یک مریض روانی است یا اینکه از خائنین مسلم است. اگر من بخواهم به او احترام بگذارم می‌گویم روانی است و از نظر روانی مشکل داشت» «پدر خانم ابتکار یکی از خرابکارهای سازمان محیط زیست بود. نظارتش این بود که بیاید …

ادامه