برچسب: IGTV

امکان جدید اینستاگرام: بارگذاری یکساعت فیلم

امکان جدید اینستاگرام: بارگذاری یکساعت فیلم

اینستاگرام خبر داده که با ایجاد برنامه جدیدی، از این به بعد کاربران اینستاگرام می‌‌توانند بجای یک دقیقه تا یکساعت فیلم بارگذاری کنند. تلویزیون اینستاگرام این برنامه آی‌جی‌تی‌وی [IGTV] نام دارد و به گفته اینستاگرام به محض این که آن  را باز کنید، همانطور که تلویزیون را روشن می‌کنید، IGTV …

ادامه