برچسب: International Day of the Girl Child

روز بین‌المللی دختربجه‌ها گرامی باد

روز بین‌المللی دختربجه‌ها گرامی باد

امروز، یازده اکتبر، روز جهانی دختربچه‌ها است. این روز که به روز دختر نیز مشهور است، برای اولین بار در سال ۲۰۱۲ از سوی سازمان ملل متحد است در حمایت از فرصت‌های بیشتر برای دختران و ارتقای آگاهی در خصوص نابرابری جنسیتی نامگذاری شد. روز دختر بچه‌ها بر تمام دختران …

ادامه

۱۱ اکتبر روز جهانی دختر بچه‌ها

سازمان ملل در سال ۲۰۱۱، روز یازدهم اکتبر را بنام روز جهانی دختر بچه‌ها نامگذاری کرد. نامگذاری روزی بین‌المللی به اسم دختربچه‌ها در جهت حمایت از آنان و تلاش برای دسترسی بهتر و بیشتر دختران به آموزش و تغذیه و حقوق قانونی و مراقبت‌های پزشکی، و ممانعت از خشونت و …

ادامه