برچسب: Jayun Patel

دستبندی که از خانم‌ها حمایت می‌کند

دستبندی که از خانم‌ها حمایت می‌کند

دانشجوی دانشگاه آلاباما به کمک استادش دستبد هوشمندی ساخته‌ که در مواقع حمله و تهاجم به خانم‌ها، پلیس را آگاه می‌کند و همراه روشن شدن نورهای قرمز رنگ با صدای بوق بلندی مهاجم را می‌ترسانند. این دستبند هوشمند، اگر حرکات غیر منتظره‌ای را تشخیص دهد، با صدای بلندی بوق می‌زند …

ادامه